Daily Archives: Tháng Tư 22, 2019

Hội Ngộ K1 2017

Mời các bạn xem lại hình Hội Ngộ K1 Hè 2017 tại San Jose. Đẹp quá phải không các bạn https://photos.app.goo.gl/M2Do2Zf6FUD3jXar1

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hội Ngộ K1 2017

Danh Sách Các Bạn Đồng Môn K1 đã từ trần

Bạn Toán Nhữ vừa gởi cho CNN danh sách các bạn K1 đã từ trần. Trong danh sách nầy có gần 25 bạn mất trước sau năm 2013, nhưng hy vong có đầy đũ hình. Nhờ Cẫm Y gởi hình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Danh Sách Các Bạn Đồng Môn K1 đã từ trần

Về Hội Ngộ K1 Hè 2019_ Thương Nhớ các Bạn Đã Ra Đi

Vừa rồi mình có hồi âm mail của bạn Toán Phạm và thấy phản hồi của bạn Bửu Hồng, mình đoán được rằng trong ngày vui Hội Ngội sắp tới, chúng ta muốn nhìn lại hình ảnh của các đồng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Về Hội Ngộ K1 Hè 2019_ Thương Nhớ các Bạn Đã Ra Đi

Happy Easter – From Tuyên Đinh

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Happy Easter – From Tuyên Đinh