Daily Archives: Tháng Tư 10, 2019

Thư Gởi Bạn ở Sàigòn_Toàn Như

LGT: Chiến sĩ anh hùng Lý Tống đã chính thức ra đi lúc 9g16 tối ngày 5/4/2019 tại bệnh viện Sharp Memorial Hospital, San Diego, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 74 tuổi. Nhân dịp này, mời các bạn đọc lại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thư Gởi Bạn ở Sàigòn_Toàn Như