Daily Archives: Tháng Tư 18, 2019

Sàigòn, Ngày Cuối Cùng_Toàn Như lược dịch

Sài Gòn, Ngày Cuối Cùng (Hồi ức của một phóng viên Mỹ về ngày 30/4/1975 ở Saigon) Loren Jenkins – Toàn Như lược dịch – Nguồn: NPR (National Public Radio) Loren Jenkins, nguyên phóng viên của Newsweek, đang đứng tại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Sàigòn, Ngày Cuối Cùng_Toàn Như lược dịch