Daily Archives: Tháng Tư 30, 2019

Chuyện Một Người Mang Tên Nguyễn Thị Di Tản_Hoàng Thị Tố Lang

CHUYỆN MỘT NGƯỜI MANG TÊN NGUYỄN THỊ DI TẢN * Hoàng Thị Tố Lang Tên tôi là Nguyễn Thị Di Tản. Cái họ Nguyễn của tôi đã chứng tỏ tôi là người Việt Nam chính hiệu con nai vàng. Song … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyện Một Người Mang Tên Nguyễn Thị Di Tản_Hoàng Thị Tố Lang

Đêm Du Ca và Quốc Hận 30/4_Toán Phạm (YouTube)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đêm Du Ca và Quốc Hận 30/4_Toán Phạm (YouTube)