Daily Archives: Tháng Tư 24, 2019

30 THÁNG TƯ, 1975 Thái Bá Tân, Apr. 19, 2019

30 THÁNG TƯ, 1975 Bộ đội Miền Bắc chếtMột triệu một trăm nghìn.Số lính Miền Nam chết –Hai trăm tám hai nghìn. Vì chiến tranh, dân chết –Trên dưới hai triệu người.Lính Miền Nam cải tạo,Ngồi tù – một triệu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở 30 THÁNG TƯ, 1975 Thái Bá Tân, Apr. 19, 2019

CHIÊU HỒN TỬ SĨ (Tháng Tư Đen)

CHIÊU HỒN TỬ SĨ (Tháng Tư Đen) Ơn tử sĩ tấc lòng thành kỉnhvong linh chiến sĩ về đâyHương đăng trà quả trưng bàyCầu trên chứng giám lòng nầy chúng tôi. Ngày ba mươi tháng tư đen tốiNăm bảy lăm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CHIÊU HỒN TỬ SĨ (Tháng Tư Đen)