Huế Đẹp và Thơ_Cẩm Y & Con gái (YouTube)

Xem lại đoạn video clip màn hợp ca Huế Đẹp và Thơ do Cẩm Y (K1) và con gái hát trong ngày Hội Ngộ K1 tại Little Saigon tháng 5-2019:

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.