Nắng Chiều_Phạm Xuân Nhạc (đơn ca)

Mời xem phần đơn ca do bạn Phạm Xuân Nhạc aka Phạm Bá Nhạc (K1) hát trong Ngày Hội Ngộ K1 tại Little Saigon tháng 5-2019:

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.