Daily Archives: Tháng Năm 13, 2020

Có hay không có quy định tổng tuyển cử trong Hiệp định Genève ? -Trần Gia Phụng

Trần Gia Phụng (Danlambao) – Vừa qua, cuộc tranh luận trên dài BBC ngày Thứ Tư 6-5-2020 thật hào hứng về nhiều đề tài, trong đó có trở lại một chuyện xưa cũ là hiệp định Genève ngày 20-7-1954. 1. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Có hay không có quy định tổng tuyển cử trong Hiệp định Genève ? -Trần Gia Phụng