Daily Archives: Tháng Năm 2, 2020

BỐN MƯƠI LĂM NĂM TRƯỚC_ TPK

BỐN MƯƠI LĂM NĂM TRƯỚC   Nhớ ngày này bốn mươi lăm năm trước Khắp miền nam sướt mướt lệ tuôn rơi Theo gió đưa u ám một phương trời Lệnh đầu hàng hỡi ơi người lính trận Anh bàng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở BỐN MƯƠI LĂM NĂM TRƯỚC_ TPK