Daily Archives: Tháng Năm 28, 2020

Người Bạn Dân_Phiến Nguyễn (Thơ)

NGƯỜI BẠN DÂN Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa Những hình ảnh sống mãi trong ta Những con người giữa trời Tổ Quốc Màu cờ sắc áo chẳng phôi pha  Từng một thuở an dân giữ nước Bước … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Người Bạn Dân_Phiến Nguyễn (Thơ)