Daily Archives: Tháng Năm 1, 2020

COVID-19_Thơ Tâm Hoàn HĐB

CNN vừa nhận được bài thơ COVID-19 của K1 Tâm Hoàn Hồ Đắc Biên làm theo thể thơ tự do. Bạn Biên hiện là một cư sĩ Phật giáo, đồng thời là một nhà Thiền học nên thơ của anh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở COVID-19_Thơ Tâm Hoàn HĐB

BỐN MƯƠI LĂM NĂM NGÀY QUỐC HẬN

BỐN MƯƠI LĂM NĂM NGÀY QUỐC HẬN Đêm ba mươi, đêm dài như bất tận Bốn mươi lăm năm Quốc Hận vẫn còn Khắc vào tim ghi mãi tấc lòng son Niềm uất hận chảy tròn trong huyết quản. Ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở BỐN MƯƠI LĂM NĂM NGÀY QUỐC HẬN