Daily Archives: Tháng Năm 30, 2020

Tổng Thống Donald Trump quan sát phóng phi thuyền Crew Dragon .

Lần đầu tiên công ty SpaceX phóng hỏa tiễn chở hai phi hành gia NASA vào quỹ đạo thành công. Tổng Thống Donald Trump quan sát SpaceX phóng phi thuyền vào quỹ đạo ngày Thứ Bảy, 30 Tháng Năm. (AP … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tổng Thống Donald Trump quan sát phóng phi thuyền Crew Dragon .

Cậu bé Ấn Độ tiên tri về đại dịch toàn cầu

Cậu bé Ấn Độ tiên tri về đại dịch toàn cầu: Tháng 12 xảy ra thảm hoạ lớn (DKN.TV): “Cậu bé chiêm tinh Ấn Độ” Abhigya Anand từng dự đoán chính xác về virus Vũ Hán năm 2019. Cũng từ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cậu bé Ấn Độ tiên tri về đại dịch toàn cầu

Tiếng Việt Ngày Nay (ST)

TIẾNG VIỆT NGÀY NAY RẤT LẠ Một lần chờ xe buýt , tôi có dịp trò chuyện với một người rất trẻ, ăn mặc lịch sự, tóc hớt ngắn, đeo kính trắng nhìn có vẻ trí thức, áo chemise trắng, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tiếng Việt Ngày Nay (ST)