Daily Archives: Tháng Năm 23, 2020

Giải Trí cuối tuần

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Giải Trí cuối tuần

CÁCH TRÁNH COVID-19 ĐƠN GIẢN NHẤT_BS David Price

CÁCH TRÁNH COVID-19 ĐƠN GIẢN NHẤT BS David Price  “Tôi là bác sĩ trong phòng ICU (khoa cấp cứu đặc biệt) ở bệnh viện ở New York. Bệnh viện chúng tôi có 1200 giường bệnh. Trước đây bệnh viện có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CÁCH TRÁNH COVID-19 ĐƠN GIẢN NHẤT_BS David Price