Daily Archives: Tháng Năm 20, 2020

San Jose xây dựng Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt (VASC)_YouTube

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở San Jose xây dựng Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt (VASC)_YouTube

MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ THẬT KHÓ HIỂU ! (Nguyễn Thế Thăng dịch)

MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ THẬT KHÓ HIỂU ! (HNPD): Các coronavirus bắt đầu ở Vũ Hán nhưng không có tác dụng gì ở Bắc Kinh hoặc Thượng Hải gần đó nhưng lại có rất nhiều trường hợp tử vong ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ THẬT KHÓ HIỂU ! (Nguyễn Thế Thăng dịch)