Daily Archives: Tháng Năm 26, 2020

TT Trump tham dự lễ tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong (25/5/2020) trước Đài Chiến Sĩ Vô Danh tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington (VA)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TT Trump tham dự lễ tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong (25/5/2020) trước Đài Chiến Sĩ Vô Danh tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington (VA)

Tìm hiểu: Những đặc quyền của Tổng Thống Mỹ (ST)

Những đặc quyền của Tổng Thống Mỹ Kể từ lúc giành được độc lập, Mỹ đã ấp ủ đi theo khuynh hướng dân chủ, bỏ lớp vỏ quý tộc. Song người điều hành trung ương – tổng thống – đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tìm hiểu: Những đặc quyền của Tổng Thống Mỹ (ST)