Daily Archives: Tháng Chín 3, 2020

TỎ TÌNH Ở TUỔI HẠC (St)

                                           Who? Ông là người góa vợ. Bà là người góa chồng.Họ quen nhau trong nhiều năm vì là bạn học cùng lớp và đã tham gia nhiều buổi hội ngộ trước đây. Trong lần hội ngộ thứ 70 của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TỎ TÌNH Ở TUỔI HẠC (St)