Daily Archives: Tháng Chín 12, 2020

Bên Tách Trà: CHUYỆN BẦU CỬ TỔNG THỐNG HK NĂM 2020

Bên Tách Trà: Chuyện Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ Năm 2020 Bùi Phạm Thành (Đặc San Lâm Viên) Trong lịch sử của Hoa Kỳ từ thời lập quốc đến nay đã có 45 vị tổng thống, được dân bầu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bên Tách Trà: CHUYỆN BẦU CỬ TỔNG THỐNG HK NĂM 2020