Daily Archives: Tháng Chín 21, 2020

THƯ GỬI MẸ của một kẻ sinh Bắc tử Nam

LGT: Không phải tất cả các thanh niên miền Bắc được bọn cộng sản đưa vào cướp phá miền Nam đều bị việt cộng bịp đi “giải phóng” (!) Có những người đã thấy sự bịp bợm, nhưng đã quá … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở THƯ GỬI MẸ của một kẻ sinh Bắc tử Nam