Daily Archives: Tháng Chín 11, 2020

NHỮNG CUỘC XÂM LĂNG MỀM_Nguyễn văn Tuấn (đọc sách “Hidden Hand”)

Những Cuộc Xâm Lăng Mềm (Đọc Sách “Hidden Hand” của Clive Hamilton Và Mareike Ohlberg) Hai tác giả Clive Hamilton và Mareike Ohlberg mới xuất bản một cuốn sách nhan đề “Hidden Hand” (Giấu Tay). Cuốn sách là một công … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NHỮNG CUỘC XÂM LĂNG MỀM_Nguyễn văn Tuấn (đọc sách “Hidden Hand”)