Daily Archives: Tháng Chín 7, 2020

Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ NGÀY LỄ LAO ĐỘNG HK_Thiện Ý (VOA)

(VOA): Hàng năm vào ngày Thứ Hai của tuần lễ đầu tiên của Tháng 9, nhân dân Hoa Kỳ mừng Lễ Lao Ðộng (Labor Day), khác với lễ Lao động quốc tế ngày 1-5 ở nhiều quốc gia khác. Không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ý NGHĨA VÀ LỊCH SỬ NGÀY LỄ LAO ĐỘNG HK_Thiện Ý (VOA)