Daily Archives: Tháng Chín 22, 2020

Sự Thật về Địa đạo Củ Chi_ĐT Tôn Thất Soạn

Sự Thật về Địa đạo Củ Chi (Mật khu Hố Bò) Đại Tá Tôn Thất Soạn (HNPĐ): Trước năm 1975, cựu Đại Tá Tôn Thất Soạn từng là Chiến Đoàn Trưởng Thủy Quân Lục Chiến của Quân Lực Việt Nam … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Sự Thật về Địa đạo Củ Chi_ĐT Tôn Thất Soạn