Daily Archives: Tháng Chín 27, 2020

Bất Ngờ Tháng Mười Trong Cuộc Bầu Cử 2020 Ở Mỹ_Vũ Ngọc Yên

Như trong mọi cuộc bầu cử ở Mỹ, từ cuối tháng 9 ở Washington thường có một “October Surprise” – một Tháng mười với nhiều bất ngờ được suy đoán có thể ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bất Ngờ Tháng Mười Trong Cuộc Bầu Cử 2020 Ở Mỹ_Vũ Ngọc Yên