Daily Archives: Tháng Chín 16, 2020

VINH DANH NGƯỜI VỢ LÍNH VNCH_Nguyễn Tường Tuấn

Em yêu dấu, Anh đã ray rứt và quằn quại trong suy nghĩ từ bao nhiêu năm nay để viết lên một lời nào đó tôn vinh em. Thật là bất công với cuộc nội chiến hơn 20 năm, kết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở VINH DANH NGƯỜI VỢ LÍNH VNCH_Nguyễn Tường Tuấn