Daily Archives: Tháng Mười Hai 1, 2020

PHÂN ƯU Niên Trưởng Lê Sơn Thanh

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở PHÂN ƯU Niên Trưởng Lê Sơn Thanh

K1 Bắc California Họp Mặt Online Thử Nghiệm qua Zoom Meeting

Tường trình của K1 Trần Quốc Nại từ San Jose: K1 Bắc California có gì lạ? Hôm qua Chủ Nhật 29/12/2020 vào lúc 7.00PM một số đồng môn K1 Bắc Cali rất vui vẻ gặp nhau thử nghiệm qua Zoom … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở K1 Bắc California Họp Mặt Online Thử Nghiệm qua Zoom Meeting

Hello December n Happy Holidays!

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hello December n Happy Holidays!