Daily Archives: Tháng Mười Hai 11, 2020

Vì Sao TT Trump Tin Rằng Ông Thắng Cử_Nguyễn Quang Duy (Melbourne)

Theo cuộc khảo sát do hãng Gallup thực hiện từ ngày 9 đến ngày 15/11/2020, lên đến 83% cử tri đảng Cộng Hòa không tin ông Biden thắng cử và 89% tin rằng có gian lận trong cuộc bầu cử. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vì Sao TT Trump Tin Rằng Ông Thắng Cử_Nguyễn Quang Duy (Melbourne)