Daily Archives: Tháng Mười Hai 4, 2020

Lại Nói Về Tiếng Việt Điên Khùng_Đào Văn Bình

Lại Nói Về Tiếng Việt Điên Khùng! Đào Văn Bình Tiếng Việt điên khùng là tiếng Việt bí hiểm, kiểu cọ, rắc rối… viết ra không ai hiểu gì cả. Ngoài ra lại có nạn trình độ tiếng Việt quá … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lại Nói Về Tiếng Việt Điên Khùng_Đào Văn Bình

Giải Ảo Thời Sự ngày 02/12/2020_Nguyễn Xuân Nghĩa

Giải Ảo Thời Sự (Nguyễn Xuân Nghĩa): Bài Diễn Văn Quan Trọng Nhất của TT Trump ngày 02/12/2020

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Giải Ảo Thời Sự ngày 02/12/2020_Nguyễn Xuân Nghĩa