Daily Archives: Tháng Mười Hai 21, 2020

ĐUỔI KỊP MÔNG CỔ_Nguyễn Xuân Hưng

     Tôi hỏi 100 người, thì đến 97 người bảo: Mông Cổ ấy à? nghèo lắm hả? Tới làm chi !…Sai.       Khái niệm về một nước Mông Cổ nghèo khó ngự trị trong đầu óc dân Việt Nam từ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở ĐUỔI KỊP MÔNG CỔ_Nguyễn Xuân Hưng

Nhớ về Nhà Văn Hoàng Hải Thủy_Nguyễn Văn Tới

       Vợ chồng nhà văn Hoàng Hải Thủy và tác giả tại Virginia, 2013.    Năm 2020 là một năm đầy sóng gió, chết chóc, và tang thương cho toàn thế giới với nạn dịch Covid-19. Nước Mỹ yêu dấu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Nhớ về Nhà Văn Hoàng Hải Thủy_Nguyễn Văn Tới