Daily Archives: Tháng Mười Hai 13, 2020

Cô Giáo Miền Nam, Học Tró Miền Bắc- Tác giả Thái NC

Cô Giáo Miền Nam, Học Trò Miền Bắc   THAI NC (Bài nầy copy từ trên mạng PXSH) Hơn 30 năm sau, họ mới gặp lại nhau trên đất Hợp Chủng Quốc. Cô giáo nay đã già. Học trò cũng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cô Giáo Miền Nam, Học Tró Miền Bắc- Tác giả Thái NC

Ca sĩ NGUYÊN KHANG bày tỏ quan điểm chính trị

Hãy để tôi nói rõ, tôi không là một người tuyệt đối hâm mộ Trump, vì cá nhân tôi nghĩ ông ấy là một kẻ to mồm! Nhưng, hãy để tôi nói rõ ràng rằng tôi không phải là một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ca sĩ NGUYÊN KHANG bày tỏ quan điểm chính trị