Daily Archives: Tháng Mười Hai 29, 2020

Tin Buồn: K1 Lê Văn Trữ vừa ra đi vì Covid-19 (NĐT)

TIN BUỒN Hi các bạn,Tôi vừa được K1 Lê Thế Viên ở Michigan báo tin buồn một bạn đồng khóa K1 của chúng ta là bạn Lê Văn Trữ (K1-TSV và K4-BTV (?) vừa từ trần sáng nay vì Covid-19 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin Buồn: K1 Lê Văn Trữ vừa ra đi vì Covid-19 (NĐT)

Tưởng Niệm K1 Phạm Phước Kiến

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tưởng Niệm K1 Phạm Phước Kiến