Daily Archives: Tháng Mười Hai 25, 2020

Ông Già Noel có thật hay không? (Bien Ton sưu tầm)

Bức thư về ông già Noel vẫn lay động con tim sau hơn một thế kỷ. Năm 1897, một cô bé 8 tuổi gửi thư lên tờ The New York Sun hỏi “Ông già Noel có thực không”. Không ngờ bức … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ông Già Noel có thật hay không? (Bien Ton sưu tầm)

CHRISTMAS EVE

Đêm nay là Christmas Eve, có thể các bạn đang cùng gia đình ngồi bên bữa cơm đầm ấm, thì trong khi đó cũng có nhiều người không được hạnh phúc đó. Hãy xem video nầy để thấy sự bất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CHRISTMAS EVE

Tang Lễ NT Lê Sơn Thanh

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tang Lễ NT Lê Sơn Thanh