Daily Archives: Tháng Mười Hai 10, 2020

Mississippi Goddam Blues_Thu Hồ

** Thu Hồ là ái nữ của K1 Hồ Đắc Biên. Ngoài công việc là một bác sĩ y khoa, cô còn đam mê ca hát, đặc biệt là loại nhạc Jazz và Blues.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mississippi Goddam Blues_Thu Hồ

Cảm Tạ của Gia đình NT Lê Sơn Thanh

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cảm Tạ của Gia đình NT Lê Sơn Thanh

HỒI CHUÔNG BÁO TỬ ĐANG ĐỔ_Bằng Phong Đặng Văn Âu

HỒI CHUÔNG BÁO TỬ ĐANG ĐỔ Nước Mỹ được xây dựng trên nền tảng: Đức Tin “In God We Trust”. Mặc dầu là một quốc gia tân lập so với thế giới, nhưng nước Mỹ đã trở thành quốc gia … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở HỒI CHUÔNG BÁO TỬ ĐANG ĐỔ_Bằng Phong Đặng Văn Âu