Táo K1

Xin giới thiệu với các bạn, đây táo K1 đang chuẩn bị để ngày mai 23 tháng Chạp sẽ thẳng tiến thiên đình trình tấu mọi chuyện ở trần gian trong năm qua 2020. Mời  các bạn chờ nghe Táo trình tấu những gì nhé.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.