Khai Bút Đầu Xuân – LVT

 Năm mới Lão tôi thân kính chúc quí thi huynh, thi hữu, thân hữu cùng gia đinh :

   Những ngày Tết đoàn viên VUI VẺ,một năm mới SỨC KHỎE,AN KHANG,HẠNH PHÚC.

 Nhân đây kính tặng quí cụ già câu đối Tết để làm quà.

        Đuổi Chuột đi mang theo đại dịch CÔ-VIC toàn cầu tang tóc

        Đón Trâu về cùng với thần dược VAC-XIN  thế giới  bình an.

và đồng cảm,riêng tặng quí niên Lão đồng thuyền vong quốc bài thơ khai bút đầu Xuân

                   KHAI BÚT XUÂN TÂN SỬU

                Tuổi ta Lão cập tám mươi ba
                Minh mẫn còn như,vóc dáng già
                Gác mái – neo thuyền – nương bến vắng
                Chồn chân – khựng bước – ngại đường xa
                Tiếu đàm thế thái chừng thâm thúy
                Giao tiếp thân tình những thiết tha
                Canh cánh bên lòng thương cố lý
                Nỗi niềm vong quốc khó phôi pha

                     Mồng một tháng giêng Tân Sửu

                     (Feb 12.2021)
                     ĐẠT NHÂN

                     Trân trọng,

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.