Daily Archives: Tháng Ba 2, 2021

Vì sao ông Trump vẫn được nhiều người ủng hộ? _ Nguyễn Quang Duy

Mặc dù ông Trump thất cử tổng thống 2020, nhưng ngay sau ngày 6/1/2021 đã rộ lên tin đồn ông Trump sẽ bỏ đảng Cộng Hòa thành lập đảng chính trị mới quy tụ những người ủng hộ ông. Tin … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vì sao ông Trump vẫn được nhiều người ủng hộ? _ Nguyễn Quang Duy

Nguyện cầu đầu năm – Thơ Nguyễn Phiến

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Nguyện cầu đầu năm – Thơ Nguyễn Phiến