Daily Archives: Tháng Ba 26, 2021

Thơ Xướng Họa: HẬU BẦU CỮ

Xướng: HẬU BẦU CỬ MỸ Cờ Hoa bầu cử đã xong rồiChiếc ghế tông tông nay đổi ngôiBác Bảy núp hầm nhưng vẫn thắngÔng Trâm xông xáo thế mà toiCộng Hòa bại bởi RINO* pháDân Chủ thắng nhờ đám RATS** hôiThêm Bọn Lờ Mờ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Xướng Họa: HẬU BẦU CỮ

Sự quan trọng của thẻ chích ngừa Covid

Mỹ: Tấm card chích ngừa covid nó quan trọng đến mức nào sau ngày 1 tháng 9 nếu không có giấy này. Tấm card chích ngừa covid lúc này trở thành tờ giấy rất quan trọng. Sau ngày mở cửa 1 tháng 9, 2021, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Sự quan trọng của thẻ chích ngừa Covid