Daily Archives: Tháng Ba 3, 2021

BA CÁI THIẾU KINH NIÊN CỦA NGƯỜI GIÀ_BS Đỗ Hồng Ngọc

Già thì khổ, ai cũng biết. Sanh lão bệnh tử! Nhưng già vẫn có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao! Già có cái đẹp của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái giú … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở BA CÁI THIẾU KINH NIÊN CỦA NGƯỜI GIÀ_BS Đỗ Hồng Ngọc