Daily Archives: Tháng Ba 14, 2021

Đao Phủ Hoàng Phủ Ngọc Phan.

Mời các bạn nghe chuyện kể qua nhân chứng Nguyễn Thị Thái Hòa về tên đao phủ Hoàng phủ ngọc Phan.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đao Phủ Hoàng Phủ Ngọc Phan.

LƯƠNG TÂM VÔ GIÁ… (ST)

Hoàng là lái xe chở hàng hoá, hôm nay xe đang bon bon chạy thì bị hỏng. Hoàng vác hai hòn đá to chặn bánh xe và chui vào gầm để sửa. Khi sửa xong, xe chuẩn bị đi tiếp thì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở LƯƠNG TÂM VÔ GIÁ… (ST)