Daily Archives: Tháng Ba 12, 2021

Hồi ký của tác giả Nguyễn Trọng Hoàng

Ðại tướng Ðỗ Cao Trí và Tôi (Hồi ký của tác giả  Nguyễn Trọng Hoàng} Sau khi Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tan rã, cả nước Nam tan rã, chúng ta phải sống tha phương nơi đất khách quê … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hồi ký của tác giả Nguyễn Trọng Hoàng

XƯNG TỘI (Phim ngắn)

Một phim hay – Mời xem:

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở XƯNG TỘI (Phim ngắn)