Daily Archives: Tháng Ba 21, 2021

Bản Lên Tiếng của Tổng Hội CSQG-VNCH về việc 1 Cựu Sĩ Quan CSQG bị hành hung vì kỳ thị chủng tộc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bản Lên Tiếng của Tổng Hội CSQG-VNCH về việc 1 Cựu Sĩ Quan CSQG bị hành hung vì kỳ thị chủng tộc