Daily Archives: Tháng Ba 9, 2021

CUỘC HÀNH TRÌNH CUỐI CÙNG _ Nguyễn Hùng K10

Cuộc hành trình cuối cùng Khóa 10 SQ/CSQG không có đêm lễ gắn Alfa truyên thống dưới ánh lửa bập bùng trong bộ tiểu lễ quỳ ở vũ đình trường TTHL/CSQG Vũng Tàu vì phải khẩn cấp di chuyển về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CUỘC HÀNH TRÌNH CUỐI CÙNG _ Nguyễn Hùng K10