Daily Archives: Tháng Ba 29, 2021

Lịch Sử Lâu Dài, Xấu Xí Về Nan Phân Biệt Chủng Tộc Người Gốc Á_Đoản Kiếm (dịch)

LỊCH SỬ LÂU DÀI, XẤU XÍ VỀ NẠN PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC VÀ BẠO LỰC CHỐNG NGƯỜI MỸ GỐC Á   Đoản Kiếm dịch     Một thanh niên da trắng, Robert Aaron Long, đã giết chết tám người tại ba … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lịch Sử Lâu Dài, Xấu Xí Về Nan Phân Biệt Chủng Tộc Người Gốc Á_Đoản Kiếm (dịch)

CON NGƯỜI CÓ SỐ – Đoàn Dự

Con người có số Đoàn Dự Tên hắn là Khải. Hắn học với tôi năm lớp 11 tại trường Tân Phương, Gò Vấp. Nhà hắn ở trại định cư Cái Sắn nằm giữa hai tỉnh Long Xuyên và Rạch Giá. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CON NGƯỜI CÓ SỐ – Đoàn Dự