Daily Archives: Tháng Năm 4, 2021

Một cái chết Bất Tử! _ Nguyễn An Vinh

Một cái chết Bất Tử!  Nguyễn An Vinh Dưới chân tượng đài của Thủy quân Lục chiến, xác một người cảnh sát nằm đó. Máu ở đầu ông ta chẩy ra tươi rói. Người Sĩ quan Cảnh sát đeo lon … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Một cái chết Bất Tử! _ Nguyễn An Vinh