Daily Archives: Tháng Năm 15, 2021

Hồi ký của một người Việt Nam_Trần Mộng Lâm

Sống Chẳng Còn Quê: Hồi ký của một người Việt Nam Cuộc chiến Việt Nam 1954-1975 sau cùng xét lại chỉ là một cuộc chiến tranh tàn hại trong lịch sử nhân loại nói chung, và của nước Việt Nam … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hồi ký của một người Việt Nam_Trần Mộng Lâm