Daily Archives: Tháng Năm 9, 2021

Tướng “Sáu Lèo” Nguyễn Ngọc Loan _ Chu Kim

  Tướng “Sáu Lèo” Nguyễn Ngọc Loan                             – Chu Kim                              (Viết để bái vọng hương linh Tướng Nguyễn Ngọc Loan, người đã một thời đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia VNCH)        … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tướng “Sáu Lèo” Nguyễn Ngọc Loan _ Chu Kim