Daily Archives: Tháng Năm 31, 2021

Happy Memorial Day 2021

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Happy Memorial Day 2021

Thằng Ngụy Con_ Tác giả Ngô Viết Trọng

THẰNG NGỤY CON. Ngô Viết Trọng (Sài Gòn trong tim tôi) Khi bị chuyển về khám đường Bà Rịa, tôi bị nhốt vào một căn phòng rất nhỏ. Trong phòng ấy đã có sẵn một người: ông Đoàn. Cửa phòng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thằng Ngụy Con_ Tác giả Ngô Viết Trọng

Gỏi Khô Bò Của “Ông Già Chemise Noire” _ Phạm Công Luận

Kỷ niệm của một thời Sài Gòn xưa: Gỏi Khô Bò Của “Ông Già Chemise Noire”  Phạm Công Luận Một truyện ngắn đăng trên báo Tuổi Ngọc trước 1975 có chi tiết đáng nhớ. Chàng trai trong truyện đi chuyến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Gỏi Khô Bò Của “Ông Già Chemise Noire” _ Phạm Công Luận