Daily Archives: Tháng Năm 13, 2021

Lịch sử không phải do “Bên Thắng Cuộc” viết_Nguyễn Quang Duy

Lịch sử không phải do “Bên Thắng Cuộc” viết. Nguyễn Quang Duy Ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử, ngày mà quân đội Bắc Việt vượt vĩ tuyến 17 tấn công và chiếm được Dinh Độc Lập buộc Đại Tướng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lịch sử không phải do “Bên Thắng Cuộc” viết_Nguyễn Quang Duy