Daily Archives: Tháng Năm 17, 2021

Diễn văn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (ST)

Diễn văn của Thủ tướng (Israel) Netanyahu – Gởi các nhà lãnh đạo, thủ lĩnh và đặc công của Ismail Haniya và Hamas: Chúng tôi, những người dân Israel, nợ các bạn một lòng biết ơn to lớn. Các bạn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Diễn văn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (ST)

Chắc Không Còn Lâu Nữa!

CHẮC KHÔNG CÒN LÂU NỮA ! (Chuyện về ĐKG Nguyễn Thanh Thu, tác giả của bức tượng Thương Tiếc tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa) Dưới đây là bức ảnh mới nhất của một ông cụ già, được chụp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chắc Không Còn Lâu Nữa!