Daily Archives: Tháng Năm 12, 2021

CHUYỆN RUỒI BU_Đạt Nhân LVT

  Thân gởi cụ Lão Bút cùng quí cụ thi hữu, thân hữu, Cách đây vài tuần cụ Lão Bút gọi thăm hỏi sức khỏe của lão tôi. Hôm đó tôi trả lời: lại thêm bệnh đau đầu gối. Lão … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CHUYỆN RUỒI BU_Đạt Nhân LVT