Daily Archives: Tháng Năm 24, 2021

Quê hương là mùi… nước mắm! (Huy Phương)

Quê hương là mùi… nước mắm! Huy Phương (Người Việt Online) Người ta định nghĩa quê hương bằng nhiều lối, đối với tôi, cũng không là chùm khế ngọt hay con diều biếc, mà quê hương chính là mùi… nước … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Quê hương là mùi… nước mắm! (Huy Phương)

Vẻ Vang Dân Việt _Thanh Trúc

Vẻ vang dân Việt   Thanh Trúc   Cựu Trung Úy Lê Văn Thiệu, tốt nghiệp khóa 1 Ðại Học Chiến Tranh Chính Trị Ðà Lạt bị tập trung trong các trại tù cộng sản 7 năm.  Sau khi đi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Vẻ Vang Dân Việt _Thanh Trúc