Daily Archives: Tháng Mười 16, 2021

TPK mời thưởng thức nhạc phẫm: One Moment In Time

Cuối tuần nầy, bạn Tống Phước Kiên chuyển tiếp đến cho chúng ta mời thưởng thức nhạc phẩm: ONE MOMENT IN TIME được trình  bày bởi DANA WINNER LIVE. Với nhạc phẫm nầy chúng ta những người yêu mến tiếng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TPK mời thưởng thức nhạc phẫm: One Moment In Time

MA XỨ ĐÀ LẠT_Nguyễn Ngọc Tuấn

MA XỨ ĐÀ LẠT Nguyễn Ngọc Tuấn Là một người Cảnh Sát Dã Chiến mà nói chuyện ma nghe nó lạ làm sao ấy và cũng hơi kỳ kỳ nữa. Viết bài để đăng trên Đặc San kỷ niệm 50 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở MA XỨ ĐÀ LẠT_Nguyễn Ngọc Tuấn